Wentylacja mechaniczna – wywiewna

Należy wiedzieć, że w takim systemie wentylacji powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności okien i drzwi lub przez nawiewniki, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wentylacji naturalnej. Następnie na skutek podciśnienia przepływa przez budynek i jest usuwane za pomocą wentylatorów kanałami wywiewnymi zlokalizowanymi w łazienkach, toaletach, kuchni, pomieszczeniach gospodarczych. Warto wiedzieć, że w systemie może być zastosowany jeden centralny wentylator, najczęściej zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym, na poddaszu lub na dachu budynku. Możliwy jest również tzw. system decentralny, w którym stosuje się kilka wentylatorów obsługujących pojedyncze kanały wywiewne. Wentylatory mogą być montowane w pomieszczeniach, na wlocie do kanałów wywiewnych, w kanałach wywiewnych lub na dachu na wlocie do kanałów wywiewnych. Trzeba szczególnie pamiętać o tym, że zabronione jest stosowanie wentylatorów wywiewnych w pomieszczeniu, w którym są urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania. Mogą one niestety spowodować zassanie spalin z kanałów spalinowych. Musimy też wiedzieć, że decydując się na system decentralny, należy rozważnie dobrać wentylatory. W sklepach jest wiele małych wentylatorów, które nie posiadają wystarczających parametrów technicznych, aby spowodować właściwe działanie instalacji. Nie są również zwykle przystosowane do pracy ciągłej. Emitują też spory hałas. Należy wiedzieć, że wentylatory do systemu decentralnego powinny być wyrobami przeznaczonymi przez producenta do tego celu. Z zasady pozwalają na pracę na kilku biegach o różnej wydajności. Bieg podstawowy działa w sposób ciągły i zapewnia minimalny wymagany przepływ powietrza. Natomiast na biegach wyższych wydajność może się zwiększać czasowo. Przejście na większą wydajność może być uruchamiane na przykład poprzez zapalenie w pomieszczeniu światła, do którego jest podłączony wentylator, albo pod wpływem sygnału wysłanego przez czujnik ruchu, wilgotności lub dwutlenku węgla. Specjalistyczne wentylatory są wyposażone także w klapę zwrotną, która jest elementem zapobiegającym odwracaniu przepływu powietrza w wentylatorze. Taki wsteczny przepływ mógłby nastąpić wtedy, kiedy do jednego kanału wywiewnego jest podłączonych kilka wentylatorów, na przykład z łazienek usytuowanych nad sobą na dwóch kondygnacjach.