Odkryj możliwości systemów SCADA dla przemysłu

Wciąż wielu specjalistów zajmujących się produkcją przemysłową nie docenia możliwości, jakie oferują systemy SCADA. W artykule przedstawimy najważniejsze funkcje systemów SCADA oraz ich zastosowania na przykładzie sektora wydobywczego oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Nadzór nad instalacjami kontroli i sterowania oraz gromadzenie danych o produkcji w czasie rzeczywistym, to główne zadania realizowane przez system SCADA. Oprogramowanie umożliwia wizualizacje informacji o stanie pracy wszystkich elementów zakładu produkcyjnego w klarowny i przejrzysty sposób. W efekcie specjaliści oraz inżynierowie nadzorujący pracę obiektu przemysłowego zyskują dostęp do wartościowych danych, pomagającym w optymalizacji produkcji.

  1. Najważniejsze funkcje systemów SCADA

Aplikacje do monitorowania i analizy wizualnej danych produkcyjnych pomagają w podejmowaniu trafniejszych decyzji przez inżynierów zarządzających procesami technologicznymi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje systemów SCADA.

  • Możliwość wyświetlania stanu pracy silników, zaworów oraz czujników w formie animacji, informujących o statusie i przepływie w obrębie procesu. Zyskujemy w ten sposób spójne informacje o wszystkich elementach procesowych w jednym miejscu.
  • Komunikacja i obsługa sterowników PLC współpracujących z maszynami przemysłowymi oraz rejestrowanie wartości i trendów odczytywanych z modułów PLC wraz z możliwością ich drukowania, eksportu i tworzenia raportów.
  • System SCADA pomaga także w wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości pracy instalacji przemysłowych poprzez logowanie alarmów oraz błędów w czasie rzeczywistym, a także raportowanie na ich temat.
  • Oprogramowanie SCADA pozwala również na kontrolowanie wielu procesów w rozproszonym środowisku, składającym się z obiektów przemysłowych w rozmaitych, oddalonych od siebie lokalizacjach na obszarze miasta, województwa czy kraju.
  • Wśród funkcji systemów SCADA warto też wspomnieć o możliwości połączenia oprogramowania z bazami danych SQL, integracji z systemami ERP i MES, archiwizacji danych historycznych oraz programowania w językach wysokiego poziomu.

Szczególnie ostatni punkt jest warty rozwinięcia. Dostępność interfejsu API i możliwości programowania SCADA w językach C#, VBS czy JAVA to funkcje dające niemal nieograniczone możliwości rozwoju systemów i tworzenia nowych, wyspecjalizowanych funkcjonalności.

  1. Systemy SCADA i ich możliwości w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej

Jednym z ważnych beneficjentów zalet oferowanych przez systemy SCADA jest sektor wydobywczy. Instalacje wydobycia gazu i ropy naftowej wymagają stosowania szeregu rozmaitych czujników, jednostek RTU czy bezprzewodowego oprzyrządowania. SCADA pomaga w zdalnym nadzorze nad rozproszoną, oddaloną od siebie infrastrukturą przesyłową oraz odwiertami zarówno na poziomie sieci przesyłowej, punktów wydobycia ropy i gazu, jak i samego rurociągu.

  1. Zastosowanie systemów SCADA w gospodarce wodno-ściekowej

SCADA to systemy, które znajdują też zastosowanie w infrastrukturze gospodarowania wodą i ściekami (sieci wodociągowe, zasoby wodne czy oczyszczalnie ścieków). Krytyczna infrastruktura wodno-ściekowa musi być niezawodna przez całą dobę. Jej rozproszona struktura sprawia, że rozwiązania SCADA efektywnie pomagają w zarządzaniu, diagnostyce oraz wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości wszystkich elementów instalacji gospodarowania ściekami i wodą.

  1. Efektywne zarządzanie rozproszoną infrastrukturą przemysłową z systemami SCADA

Zrównoważone zużycie energii, a w konsekwencji ograniczenie kosztów pracy zakładu produkcyjnego i ochrona środowiska to jedne z wielu efektów działania systemów SCADA. Rozwiązania pomagają usprawnić nadzór nad systemami telemetrii oraz podejmować szybsze decyzje, dzięki zintegrowaniu dostępu do danych pomiarowych w jednym miejscu.

Jeżeli szukasz efektywnego sposobu na zarządzanie rozproszoną infrastrukturą przemysłową, to wykorzystaj możliwości systemów SCADA. Zaufanym dostawcą aplikacji SCADA jest firma SABUR, oferująca zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji i optymalizacji procesów produkcji.