Z czego składa się armatura wodociągowa?

Zaopatrzenie w wodę to jedna z kluczowych rzeczy, o którą trzeba zadbać. Dotyczy to budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. W takich branżach jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny lub tekstylny zużywa się ogromne ilości wody. Jej przesył jest możliwy dzięki specjalnej instalacji, czyli armaturze wodociągowej. Czym charakteryzuje się dobra armatura wodociągowa?

Jakie elementy armatury są najważniejsze?

Ciężko jednoznacznie ocenić, jakie elementy armatury wodociągowej są najważniejsze, ponieważ zależy to od przeznaczenia i rozmiaru instalacji. Sprawdzony producent armatury pomoże wybrać najlepsze rozwiązania. Na instalację przesyłową składa się wiele elementów i urządzeń doprowadzających wodę. Wykorzystuje się kształtki i specjalny osprzęt, dzięki czemu ma się kontrolę nad poziomem przepływu i ciśnieniem roboczym. Już na etapie produkcji elementów armatury producent musi znać dokładną specyfikę i możliwości wszystkich elementów

Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, bardzo ważne są zawory i przepustnice. To właśnie te elementy pozwalają odcinać przepływ w razie awarii oraz kontrolować ciśnienie robocze. Dostępne są różne rodzaje zaworów, które są w stanie odcinać przepływ nawet w razie bardzo poważnej awarii. Każdy z tych elementów może pracować w określonych warunkach, dlatego trzeba zadbać o to, żeby były one zachowane.

Jak wybrać właściwą armaturę wodociągową?

Na rodzaj zastosowanej armatury wodociągowej wpływ mają takie kwestie jak rozmiar inwestycji i charakterystyka przesyłanego medium. Chociaż w różnych instalacjach przesyłana może być woda, będzie się ona różniła temperaturą i ciśnieniem. W instalacjach ciepłowniczych i grzewczych wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę – także na długotrwałą ekspozycję. Wszystkie parametry wody w procesie technologicznym lub przesyłowym powinny być znane z jak największym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zaplanować, jakich elementów użyć i jak zabezpieczyć sieć przed awariami.

Oprócz parametrów poszczególnych elementów warto zwrócić uwagę także na ich funkcje. W przypadku, gdy zawór będzie ukryty pod ziemią, trzeba zadbać o odpowiednią studzienkę oraz możliwość zakręcenia go z powierzchni. Przy rozbudowanych sieciach przesyłowych trzeba wykorzystywać kształtki, które pozwolą ułożyć rury w odpowiedni sposób. Można zaślepiać, blokować lub rozdzielać rury, żeby zwiększyć możliwości instalacji. Warto dobrze przemyśleć kwestię tego, jaki napęd do zasuw zastosować.

Budowanie sieci przesyłowej – od czego zacząć?

Planowanie sieci przesyłowej trzeba rozpocząć od ustalenia jej przeznaczenia. Znając zapotrzebowanie na wodę, można określić tak istotne parametry, jak średnica poszczególnych elementów. Ma to wpływ także na ich wytrzymałość oraz rodzaj zastosowanych materiałów. Do produkcji armatury wodociągowej używa się żeliwa sferoidalnego, które cechuje się wysokim poziomem odporności. Dotyczy to korozji, zmian temperatury oraz uszkodzeń mechanicznych. Dobrze przemyślana instalacja wyposażona w odpowiednią armaturę jest wysoce odporna na awarie.

Obowiązkiem inżyniera projektującego sieć jest wybór takiej armatury, która pozwoli zapanować nad sytuacją w przypadku każdej awarii. Służą do tego specjalne zasuwy oraz zawory. Dostępnych jest wiele rodzajów tego typu elementów, które różnią się sposobem działania. Niektóre zasuwy pozwalają na regulację poziomu przepływu, a więc także ciśnienia roboczego. Warto przemyśleć też położenie przyłączy i lokalizację nawiertek, dzięki którym się je wykonuje.

Materiał zewnętrzny