Budownictwo przemysłowe – opis, charakterystyka, przykłady

Budownictwo przemysłowe to dział budownictwa i architektury, który zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem budynków przeznaczonych dla przemysłu. Charakterystyka tego rodzaju budynków zależy oczywiście od charakteru procesów przemysłowych, które mają miejsce w danym miejsce. Jest to jednocześnie jedna z najważniejszych cech budownictwa przemysłowego. Inne problemy z jakimi spotyka się ten dział budownictwa to wielkość realizowanych obiektów. Oraz ich organizacja wewnętrzna, która musi odpowiadać na potrzeby jakie stwarza konkretny zakład.

Wielkość hal przemysłowych i wynikające z niej problemy

Budownictwo przemysłoweProdukcja przemysłowa wymaga bardzo często bardzo dużych przestrzeni na co odpowiedzieć musi budownictwo przemysłowe. Hale fabryczne, oprócz swojej wielkości charakteryzują się również bardzo często znacznymi przestrzeniami wewnątrz – nieprzedzielonymi ścianami działowymi, co jeszcze bardziej utrudnia zadanie architektom. W tego rodzaju budynkach stosuje się współcześnie najczęściej stalową konstrukcję szkieletową dodatkowo wspomaganą rozwiązaniami wspomagającymi stabilność budynku. Ściany wypełnia się najczęściej cegłami, pustakami, lub prefabrykowanymi płytami.

W przypadku hal o dużych rozmiarach występują zazwyczaj dodatkowe problemy, jak na przykład niemożność stuprocentowej kontroli nad procesem wykonania. Dlatego dla zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się dodatkowe zabezpieczenia. Oprócz hal produkcyjnych, budownictwo przemysłowe znajduje zastosowanie również w budowie takich struktur, jak kominy fabryczne, czy budynki o specjalnym zastosowaniu.

Przestrzeń użytkowa i użyteczność projektów

Istotną kwestią w projektowaniu hal przemysłowych, czy innych realizacji tego rodzaju jest maksymalne dostosowanie wewnętrznej formy budynku do przebiegających w nim procesów przemysłowych. Na te procesy składają się nie tylko wykorzystywane w nich maszyny. Ale również obsługujący je ludzie, ciągi komunikacyjne, transport wewnątrzzakładowy, magazynowanie, kontrola i wiele innych. Budownictwo przemysłowe tworzy budynki, których zasadniczą cechą jest użyteczność. I to przede wszystkim jej musi być podporządkowany projekt budynku. Jeszcze szersze odzwierciedlenie znajduje to architekturze całych kompleksów przemysłowych. W przypadku których rozplanowanie poszczególnych elementów w znaczący sposób wpływa na możliwości synchronizacji procesów przemysłowych.

Maszyny przemysłowe i ich wpływ na budynek

Bardzo istotnym zagadnieniem budownictwa przemysłowego jest dostosowanie konstrukcji budynku i użytych materiałów (zwłaszcza w przypadku hal fabrycznych) do wpływu, jaki będą wywierać na niego używane w danym zakładzie maszyny. Wiele stosowanych w przemyśle urządzeń wytwarza intensywne drgania, które mogą zagrozić strukturze budynku. W związku z tym stosuje się specjalne materiały, które izolują maszyny od konstrukcji budynku w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu. Tego rodzaju rozwiązania architektoniczne stosowane są nie tylko dla ochrony budynku, ale również pracujących w nim pracowników. Na przykład przez zapewnienie odpowiedniej akustyki i zmniejszenie hałasu panującego wewnątrz.