Temperatura w pracy a przepisy BHP

W celu zapewnienia odpowiednich warunków w pracy, szczególnie podczas wysokich, letnich temperatur, pracodawca musi stworzyć warunki na stanowisku zgodne obowiązującymi przepisami. Jednak kiedy otoczenie jest zgodne z normami, jakie prawa ma pracownik, a jakie obowiązki zatrudniający?

Za wysoka temperatura w pracy

Kodeks pracy określa, jakie warunki cieplne wymagają interwencji pracodawcy. Co prawda nie ma maksymalnej temperatury, w jakiej może pracować zatrudniony, jednak określone są warunki, jakie muszą zostać mu zapewnione:

 • temperatura powyżej 25°C na zewnątrz i 28°C w pomieszczeniu – pracodawca musi zapewnić napoje,
 • temperatura powyżej 30°C – zatrudniający musi zapewnić dodatkowe pomieszczenie do odpoczynku, wyposażone w stoły i ergonomiczne krzesła,
 • pracodawca może dostarczyć wentylatory i inne urządzenia chłodzące, które spełniają normy. 
 • w przypadku zainstalowania klimatyzacji, pracodawca musi dbać o dobry stan techniczny sprzętu.

Za niska temperatura w pracy

Podobnie jak w przypadku zbyt wysokich temperatur, za małe także są szkodliwe. Normy, jakie musi spełnić zatrudniający, również są określone w Kodeksie pracy i zależą od miejsca, stanowiska i rodzaju wykonywanego zadania:

 • minimalna temperatura na stanowisku pracy nie może być poniżej 14°C. Wyjątek stanowią chłodnie, jednak tam należy zapewnić odzież spełniającą określone warunki. 
 • temperatura w pomieszczeniach i przy lekkiej pracy fizycznej, nie może spaść poniżej 18°C,
 • w przypadku pracy na zewnątrz, zatrudniający musi zapewnić pomieszczenie do ogrzania się i przebrania, w którym temperatura wynosi min. 16°C,
 • w pracy, gdzie temperatura spada poniżej 10°C, pracodawca również musi zapewnić napoje.

Jakie prawa ma pracownik?

Pracownik, w przypadku warunków niespełniających zasad bhp, może odmówić wykonywania pracy. Powodem mogą być:

 • niespełnienie przez pracodawcę zasad bhp,
 • niezdolność do pracy, wynikająca ze zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury otoczenia, 
 • świadomość, że wykonywana przez niego praca narazi jego lub innych pracowników na niebezpieczeństwo.

W każdym z tych przypadków, zatrudniony zobowiązany jest do poinformowania o niebezpieczeństwie przełożonego. Jego decyzja lub odmowa wykonywania obowiązków nie może wiązać się ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Tak samo jest w przypadku skrócenia czasu pracy ze względu na warunki czy po wprowadzeniu dodatkowych przerw.

Jakie artykuły dostarczyć pracownikowi – podsumowanie

Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy spoczywają na pracodawcy. Zatrudniający musi dostarczyć oczywiście ogólnodostępną, zdatną do picia wodę, a w szczególnych warunkach, wydzielić pomieszczenie z ergonomicznymi krzesłami oraz stół. Dodatkowo, w razie potrzeby lub dla poprawy warunków pracy, pomieszczenia mogą być ogrzewane i chłodzone. Odpowiednią odzież także dostarcza pracodawca. Szeroki wybór rękawic, kurtek, butów czy czapek, oferuje hurtownia bhp. W przypadku niestosowania się do wymienionych zasad Kodeksu pracy, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę od 1 do 30 tys. złotych.