Wciągniki i wciągarki dla stref zagrożonych wybuchem ATEX

Atmosfera wybuchowa jest zdefiniowana jako mieszanina substancji niebezpiecznych z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w postaci gazów, par, mgły lub pyłu, których spalanie po zapłonie
rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszankę. Niebezpieczne gazy, pyły, mgły i opary są generowane w wielu miejscach pracy i branżach, takich jak rolnictwo, gospodarka odpadami, obróbka drewna, obróbka metali, lakiernie, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, energetyka, rafinerie, przemysł chemiczny, wydobywczy oraz poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu. Nawet w procesach bezpiecznej produkcji gaz może wyciekać z nieszczelnych butli lub rur. 
Cała gama wciągników pneumatycznych TCR, TNC i TCS to jednostki do pracy gdzie występują duże obciążenia, z szeroką gamą zastosowań w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Zakres podnośników
z atestem ATEX został stworzony z myślą o różnych środowiskach pracy, dzięki czemu są one bezpieczne w użyciu w obszarach zagrożonych wybuchem.