Red Rooster Poland Sp. z o.o.
ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie, Polska
tel: +48 12 27 85 666
e-mail: biuro@redrooster.pl
50.032892, 20.191637

NIP: 6832085719, REGON:361257067
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000552395
Wysokość kapitału zakładowego: 2 305 000,00 PLN

Skontaktuj
się z nami