27.10.2016

Korozja urządzeń dźwigowych a systemy malarskie

Wciągniki pneumatyczne, podobnie jak wszystkie urządzenia przemysłowe wykonane z metalu, wymagają specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Korozja jest niebezpiecznym zjawiskiem elektrochemicznym, ponieważ skutkuje uszkodzeniem nie tylko wciągnika, ale też jego bezpośredniego otoczenia lub całych konstrukcji i zespołów urządzeń technicznych. Dlatego tak istotne jest zastosowanie skutecznych powłok lakierniczych, które zapobiegną szkodliwym czynnikom powodującym korozję.
Dobierając system lakierniczy do wciągników pneumatycznych produkowanych przez Red Rooster Poland, musimy wiedzieć, w jakim środowisku będzie on eksploatowany w celu należytego oszacowania stopnia agresywności korozyjnej. Nie wszystkie wciągniki potrzebują dodatkowego zabezpieczenia  antykorozyjnego, dlatego aby dobrze dobrać rodzaj powłoki, klient musi uwzględnić następujące czynniki eksploatacji sprzętu:
•        wilgotność powietrza,  temperatura eksploatacji i amplitudy temperatur
•        obecność promieniowania UV
•        wystawienie na szkodliwe działanie substancji chemicznych (np. w zakładach przemysłowych)
•        obecność bakterii  oraz mikroorganizmów
•        w przypadku wody istotny jest jej rodzaj (woda słodka lub środowisko morskie) oraz skład chemiczny
Dopiero po określeniu tych czynników można wybrać typ farb użytych do zabezpieczenia, grubość powłoki, określić wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, a także określić minimalny i maksymalny czas przemalowań pomiędzy poszczególnymi warstwami farby.
Red Rooster Poland stosuje powłoki lakiernicze w oparciu o normę ISO 12944. Norma ta (Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich) określa m.in. zalecenia dotyczące systemów malarskich, przygotowania powierzchni przed malowaniem, procesu aplikacji powłok i kontroli jakości.

Norma ISO 12944 rozróżnia 5 podstawowych kategorii korozyjności atmosfery:
•        C1 (bardzo niska)
•        C2 (niska)
•        C3 (średnia)
•        C4 (duża)
•        C5-1 (bardzo wysoka – przemysłowa)
•        C5-M (bardzo wysoka-morska)


Dla kategorii C2 i C3 używamy wysokiej jakości szybkoschnących, grubopodkładowych gruntów i farb alkidowych, które wykazują bardzo dobrą odporność na warunki  atmosferyczne i ścieranie. Pokrywamy nią wciągniki pneumatyczne na grubość130 mikronów. Farby te posiadają dobrą odporność na amplitudę temperatur oraz opryskiwanie olejem i benzyną. Mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o małym stopniu zanieczyszczenia  i umiarkowanym narażeniu na czynniki chemiczne i pyły, a także na otwartym powietrzu w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej.

Dla kategorii C4 (m.in. obszary przemysłowe, zakłady chemiczne, obszary przybrzeżne, stocznie) używamy gruntów i farb epoksydowych. Farby epoksydowe, ze względu na swoje właściwości, podsiadają bardzo dobrą odporność na oddziaływanie agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Powłoki malarskie są twarde, elastyczne i cechują się dobrą przyczepnością do podłoży metalowych, sprawdzą się więc w warunkach narażonych na oddziaływanie lądowych i morskich czynników atmosferycznych. Nasze wciągniki pneumatyczne pokrywamy kilkoma warstwami farb (minimalna grubość warstw farb to 280 mikronów).

Najbardziej wymagająca jest kategoria C5-1 oraz C5-M, która obejmuje tereny  przemysłowe o szczególnie dużej agresywności  oraz obszary przybrzeżne i morskie o bardzo dużym zasoleniu. W takim środowisku zabezpieczenie części metalowych jest szczególnie istotne, zwłaszcza, że są one narażone na ciągłą styczność z wszelkimi czynnikami powodującymi szybką korozję. Aby zabezpieczyć metalowe powierzchnie niezbędne jest nałożenie cynkowo-epoksydowych farb gruntujących i międzywarstwowych oraz epoksydowo-alkaidowej farby nawierzchniowych (minimalna grubość warstw farb to 280-300 mikronów). Stosowane przez nas zabezpieczenia przed korozją spełniają nie tylko normy określone w normie ISO 12944, ale również europejskie standardy określone w NORSOK-M-501. Standard NORSOK został opracowany na potrzeby norweskiego przemysłu wydobywczego i naftowego.  Określa on wymagania dotyczące farb, przygotowania powierzchni, procedur aplikacyjnych i inspekcji powłok ochronnych. NORSOK jest niezwykle restrykcyjnym standardem, stąd antykorozyjne zabezpieczenia wciągników Red Rooster Poland są wykonywane z najwyższą starannością i dbałością o przestrzeganie procedur.


Prawidłowo nakładane farby antykorozyjne zabezpieczą wciągniki na długie lata, aż do momentu ich ponownej aplikacji, trzeba jednak podkreślić, że jednym z najistotniejszych czynników zabezpieczających przed korozją jest już sama konstrukcja wciągników pneumatycznych. Kluczowe elementy usytuowane są tak, że możliwe jest ich utrzymywanie w stanie suchym i czystym. Pomyślna ochrona antykorozyjna zależy więc od całościowego procesu produkcji wciągników, a nie tylko do zastosowanego systemu malarskiego. Dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, konstruktorzy Red Rooster Poland już na etapie projektowania biorą pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na korozję zarówno w czasie wytwarzania jak i późniejszej eksploatacji urządzeń dźwigowych.